Plan zajęć – Marzec

1. Zajęcia dla dzieci odbywają się  we wtorki i piątki od godz. 16.00 do 18.00.