Sprawozdanie finansowe

W dniu 16.01.2020 r. odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Zrealizowane cele statutowe stowarzyszenia w roku sprawozdawczym 2019 r.

1. Przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjno – reklamowych promujących stowarzyszenie i przedstawiające dokonania mieszkańców wsi Malerzów.
    2. Współorganizacja Malerzów Blues Festiwal .
    3. Współorganizacja Biesiady z Pierogiem .
    4. Aktywny udział członków stowarzyszenia w pracach  związanych z zagospodarowaniem świetlicy wiejskiej
          – budowa i montaż instalacji monitoringu
          – wykonanie mebli do świetlicy
          – zakup wyposażenia kuchni
          – prace porządkowe w świetlicy
  5. Organizacja i sfinansowanie  zabawy mikołajowej dla dzieci

Stowarzyszenie Sympatyków Malerzowa serdecznie dziękuje wszystkim którzy  aktywnie wspierali  nasza działalność . Razem Możemy Więcej .