Stowarzyszenie Sympatyków Malerzowa powstało dzięki inicjatywie mieszkańców.

Naszym głównym celem jest:
  • Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.
  •  Kultywowanie tradycji i obyczajów naszej wsi i regionu.
  • Promowanie zdrowego trybu życiu.
  • Poprawę jakości życia mieszkańców.
 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • Współdziałanie z placówkami samorządowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi.
  • Propagowanie i organizowanie aktywności ruchowej, rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców.
  • Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, warsztatowej i muzyczno-rozrywkowej.
  • Inicjowanie i współdziałanie w rozwoju i kultywowaniu folkloru i promowaniu potraw lokalnych