Kącik biblioteczny

W naszej malerzowskiej świetlicy powstaje KĄCIK BIBLIOTECZNY i będzie możliwość wypożyczania, bądź wymiany książek dla dzieci i dorosłych.Inicjatywa ta powstała dzięki zaangażowaniu Justyny Niedzielskiej i Teresy Biłas. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych książkowych darczyńców: p. Joanny J., p. Kabschom, p. Wojciechowskim, p. A. Reliszce, p.J.Niedzielskiemu.Inauguracją działalności Kącika Bibliotecznego będzie w Więcej…

Podziękowanie

Stowarzyszenie Sympatyków Malerzowa składa podziękowania Panu Prezesowi Zarządu Gminnej Gospodarki Komunalnej Dariuszowi Jagiełło , Panu Marcinowi Struś oraz wszystkim osobą które przyczyniły się do naprawy przyłącza wodnego dla jednej z mieszkanek naszej wsi . Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do osób które wspomogły finansowo to przedsięwzięcie Panu Andrzejowi Biłas i Panu Więcej…

Życzenia

Cały świat żyje virusem – to fakt.  Ale nie zapomnieliśmy o tak ważnym święcie jak Dzień Sołtysa. Z tej właśnie okazji życzymy jak najwięcej zdrowia, szczególnie teraz. Wytrwałości w dążeniu do założonych przez siebie celów i więcej odpoczynku. SYMPATYCY