Stowarzyszenie Sympatyków  Malerzowa było już po raz trzeci  głównym organizatorem Malerzowskiego Blues Festivalu .

Podczas tej edycji członkowie Stowarzyszenia brali aktywny udział w przygotowaniu i zabezpieczeniu  strony logistyczno – technicznej. Warto przypomnieć, iż podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 28 maja 2021 r podjęto decyzję o sfinansowaniu usługi animacyjnej dla dzieci i gaży dla artystów występujących podczas tej edycji  MFB, która została zrealizowana.
 Priorytetem Stowarzyszenia Sympatyków Malerzowa jest rozwój kulturalno – edukacyjny naszej wsi i zawsze bardzo chętnie i pomocnie będzie organizować i kreatywnie uczestniczyć w imprezach które się do tego przyczyniają. 
 
Kazimierz Szewczyszyn – przedstawiciel SSM
Kategorie: Aktualności