Dzięki K. Szewczyszynowi (prezes Stowarzyszenia Sympatyków Malerzowa) i A. Biłasowi (sołtys i radny Malerzowa) teren zielony przy naszej świetlicy wzbogacił się o dwie katalpy. Dziękujemy Stowarzyszeniu za ufundowanie drzewek.

Kategorie: Aktualności