Podziękowanie

Stowarzyszenie Sympatyków Malerzowa składa podziękowania Panu Prezesowi Zarządu Gminnej Gospodarki Komunalnej Dariuszowi Jagiełło , Panu Marcinowi Struś oraz wszystkim osobą które przyczyniły się do naprawy przyłącza wodnego dla jednej z mieszkanek naszej wsi . Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do osób które wspomogły finansowo to przedsięwzięcie Panu Andrzejowi Biłas i Panu Więcej…